Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 15:02

Απόχη της εφορίας στις δαπάνες των φορολογούμενων

Απόχη της εφορίας στις δαπάνες των φορολογούμενων

Στον έλεγχο των δαπανών των φορολογούμενων προχωρά η εφορία προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα εισοδήματα τους είναι σε συνάρτηση με τα έξοδα τους.

Συγκεκριμένα ζητά στοιχεία ασφαλιστικών συμβολαίων, κόστος των νοσηλίων από ιδιωτικές κλινικές, δίδακτρα σχολείων, λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ακόμα και του ηλεκτρισμού και της ύδρευσης. Παράλληλα, έχει ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να αποστείλουν άμεσα τους λογαριασμούς με ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, καθώς και τα χαρτοφυλάκια χρηματικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά είναι δηλωμένα και προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κληρονομιάς κ.λ.π ή εάν είναι προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτές θα συνδέσουν το εισόδημα με τις δαπάνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει:

  1. Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων λαμβάνεται υπόψη:

- τα εμβάσματα από (προς) τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ

- οι καταθέσεις/αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις /αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών καθώς και

- οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ιδίου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).

  1. Στοιχεία για ποσά με υπόλοιπα όταν η συνολική αξία χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν στοιχεία χαρτοφυλακίων κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται σε επίπεδο επενδυτή. Δηλαδή, εάν ένας επενδυτής έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια με την ίδια ή και διαφορετική σύνθεση δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ.

 

Του Προκόπη Χατζηνικολάου