Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Χρηματοοικονομικές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές -  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία μιας επιχείρησης είναι ο προγραμματισμός του χρηματοοικονομικού της σχεδίου. Αποκτά σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία της όταν γίνεται με υπευθυνότητα και γνώση.

Κατανοώντας την πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, παράλληλα με τη βούληση και διάθεση συνεργασίας, επιλέγουμε αξιόπιστες λύσεις για την επιχείρησή σας.

hands min

Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, διαμορφώνουμε ειδικά πλάνα οικονομικής ανάπτυξης, μελετώντας το οικονομικό μοντέλο κάθε πελάτη μας, εντοπίζοντας προβλήματα ή ευκαιρίες που προκύπτουν, μελετώντας την εσωτερική λειτουργία της κάθε επιχείρησης και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες μεθόδους για την βελτίωση της λειτουργίας και της κερδοφορίας της.

woman min

Ενδεικτικές υπηρεσίες για Χρηματοοικονομικές- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση επενδύσεων/χρηματοδοτήσεων
  • Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Προϋπολογισμοί
  • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
  • Ταμειακές ροές
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)
  • Σχεδιασμός και ανάλυση Cash flow