Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστική Υποστήριξη

 

Η Γεώργιος Γιαννόπουλος & Συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είτε στην έδρα του πελάτη, είτε από τα γραφεία μας.

Προσαρμοζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων των πελατών μας και επιδιώκουμε την εύρυθμη ανάπτυξη κάθε εταιρείας που αναλαμβάνουμε με χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ομάδα των συνεργατών μας βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στο λογιστικό σχεδιασμό, προτείνοντας ποιοτικές και ολοκληρωμένες λύσεις.

support min

Η ορθή λειτουργία του λογιστηρίου απαιτεί γνώσεις, συνέπεια, οργάνωση και άμεση ενημέρωση κάθε επιχειρηματία και ιδιώτη, ώστε να οδηγείται στην έγκαιρη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Στόχος μας είναι η υπεύθυνη και άμεση διεκπεραίωση κάθε λογιστικού ζητήματος.

Ενδεικτικές υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης:

  • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
  • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
  • Εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της, από εξειδικευμένο λογιστή,
  • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων
  • Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
  • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
  • Σύστημα reporting, βραχύχρονα αποτελέσματα, οικονομικοί δείκτες, λογιστικές αναλύσεις
  • Μελέτη, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίων επιχειρήσεων