Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Έκδοση & Διαχείριση Μισθοδοσίας

Έκδοση & Διαχείριση Μισθοδοσίας

Το τμήμα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας είναι απόλυτα εξειδικευμένο, έχοντας στο δυναμικό του έμπειρους συνεργάτες που διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο της σχετικής νομοθεσίας καθώς και πολυετή εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας και τη διαχείριση εργασιακών θεμάτων.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμμόρφωσης μισθοδοσίας εξασφαλίζουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις αλλαγές στην εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε με αξιοπιστία και ασφάλεια τις αλλαγές της νομοθεσίας στα συστήματα μισθοδοσίας.

pay min

Το τμήμα έκδοσης μισθοδοσίας είναι επαρκώς στελεχωμένο αριθμητικά, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε κάθε αλλαγή που μας ζητάτε κυριολεκτικά σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι εκμηδενίζουμε τις πιθανότητες να σας επιβληθούν πρόστιμα σε έναν αιφνίδιο επιτόπιο έλεγχο.

Ενδεικτικές υπηρεσίες έκδοσης και διαχείριση Μισθοδοσίας:

  • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας στην εταιρία.
  • Κατάθεση στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, προσλήψεις, αποχωρήσεις, τροποποιητικά προγράμματα εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, καταγγελίες σύμβασης, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.
  • Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου με το κλείσιμο του μήνα
  • Αποστολή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών μηνός
  • Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
  • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κυρίας ΑΠΔ και επικουρικής ασφάλισης
  • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ προς επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
  • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
  • Σενάρια υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας, λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης