Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Υπηρεσίες για πελάτες εξωτερικού

Υπηρεσίες για πελάτες εξωτερικού

Βρισκόμαστε στον αιώνα του ελεύθερου εμπορίου και της αλληλεξάρτησης των εθνικών αγορών. Αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κόσμο πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους σε ξένες χώρες . Εξαιτίας αυτής της παγκοσμιοποίησης, η Γιαννόπουλος Γεώργιος & Συνεργάτες είναι σε θέση να προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν τα φορολογικά και περιουσιακά θέματα των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού καθώς και αλλοδαπών κατοίκων που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

pelates min

Ενδεικτικές υπηρεσίες για Πελάτες εξωτερικού:΄

  • Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής στην Ελλάδα.
  • Υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού
  • Έκδοση Α.Φ.Μ Αλλοδαπών
  • Μεταφορά Φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό
  • Τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό.