Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 14:09

Έρχεται βροχή παρατάσεων για φόρο-υποθέσεις

Έρχεται βροχή παρατάσεων για φόρο-υποθέσεις

Η πανδημία όπως είναι φυσικό έχει αναστατώσει την κοινωνική και επιχειρηματική ζωή του τόπου. Η έλλειψη ρευστότητας, η δυσκολία μετάβασης σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η αδυναμία των φορολογούμενων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οδηγεί το οικονομικό επιτελείο σε παρατάσεις προθεσμιών. Σε διαφορετική περίπτωση πολλοί θα αναγκασθούν να αφήσουν απλήρωτους τους φόρους τους, χαλώντας την κουλτούρα πληρωμών που έχει δημιουργηθεί, ενώ άλλοι θα χάσουν τις "φθηνές" μεταβιβάσεις καθώς η πρόσβαση σε υποθηκοφυλακεία, εφορίες και δήμους είναι σχεδόν αδύνατη.

Με βάση τα ανωτέρω το οικονομικό επιτελείο εξετάζει να μεταθέσει την έναρξη αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής, να παρατείνει το πρόγραμμα παγίων δαπανών και στο 2022, να παρατείνει τις προθεσμίες μεταβίβασης ακινήτων και ενδεχομένως και τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις τα χρέη των οποίων έχουν ανασταλεί. Ειδικότερα:

Μεταβιβάσεις ακινήτων. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες θα πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή, εφόσον έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία σχετικές δηλώσεις και συγκεκριμένα η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να κάνει δεκτές έως τα τέλη Ιανουαρίου μεταβιβάσεις ακινήτων με βάση τις παλαιές αντικειμενικές αξίες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31/12/2021.  Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει την Δευτέρα τις πύλες του Myproperty και για ηλεκτρονικές γονικές παροχές και δωρεές. Σε δεύτερη φάση και εντός του 2022 η ψηφιακή πύλη ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων θα καλύψει και τις περιπτώσεις κληρονομιών αλλά και δωρεών χρηματικών ποσών, κάνοντας πλέον πλήρως ηλεκτρονική τη διαδικασία φορολογίας κεφαλαίου.

Επιστρεπτέα προκαταβολή. Στην παράταση έναρξης αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν περί τις 700.000 επιχειρήσεις προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση της τελευταίας απόφασης για τις επιστροφές των ποσών αλλά και των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι για τη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων οδηγούν το οικονομικό επιτελείο ενδεχομένως σε πολύμηνη παράταση. Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα να παραταθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Η αγορά από την πλευρά της ζητάει παράταση έξι μηνών έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σύμφωνα με την έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου "τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής τους έως τις 30 Ιουνίου 2022, να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση ή η μετατροπή ορισμένων μέσων έως τις 30 Ιουνίου 2023, να εισαχθούν νέα μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάκαμψης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή νέα μέτρα για τη στήριξη της φερεγγυότητας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού των υφιστάμενων μέτρων που έχουν εγκριθεί υπό το πρίσμα του τμήματος 3.12 ή εισαγωγής άλλων τροποποιήσεων για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιείται με την παρούσα ανακοίνωση. Τούτο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ειδική προσαρμογή νέων ή υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση σε συγκεκριμένα κράτη μέλη εντός των ορίων του τροποποιημένου πλαισίου".

Πάγιες δαπάνες. Η κυβέρνηση εξετάζει να παράσχει τη δυνατότητα το ποσό που έχει απομείνει από το πρόγραμμα των παγίων δαπανών ύψους 450 εκατ. ευρώ να συμψηφισθεί με φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 2022. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το εύρος της παράτασης.

Ρύθμιση 36-72 δόσεων. Από τις 800.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις είχαν ανασταλεί, μόλις 26.000 έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων. Είναι εξαιρετικά πιθανό η κυβέρνηση να προχωρήσει στην παράταση των προθεσμιών για υποβολή ένταξης στη ρύθμιση οι οποίες εκπνέουν στα τέλη του έτους.