Career

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Wednesday, 07 July 2021 13:25

Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας για εισοδήματα από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας

Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας για εισοδήματα από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας

Με την εγκύκλιο Ε. 2121/2021 της ΑΑΔΕ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (Α' 93).

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, έστω και αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

2. Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167 - ΚΦΕ), σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ.

Επισημαίνεται, ότι η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την επάρκεια κερδών, ήτοι και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ και στην περίπτωση αυτή, το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου